Paul Elvström: Så här trimmar du din folkbåt

Lähde/ Källa: Folkbåtsnytt 1/1978

Denna vägledning är tänkt som ett kort koncentrat av mina erfarenheter från många års seglingar i en rad nationella och internationella mästerskap. Instruktionen är uppdelad i tre huvudavsnitt: lättvindssegling, mellanvindssegling och hårdvindssegling.

Lättvindssegling, 0 - 4 m/s

Mastens läge. En bra utgångspunkt för mastens läge, när den står fritt utan segel, är att den befinner sig i centrum av masthålet. Masthålet skall ligga på maximalt mått, 12 cm. Masten skall vara på minimum, 10 cm, så att den inte trycker hårt på förkanten under kryss.


Mastens lutning. När man skall bestämma sin masts lutning är balansen i rodret den avgörande faktorn. Min erfarenhet är att masten skall stå lodrätt när båten inte har någon besättning ombord. När båten sedan seglas på kryss kommer besättningens vikt att få masten att luta en aning akteröver. På länsen, då det är bra att masten lutar föröver, kan man placera en man på fördäcket och slacka på häckstaget så masten trycker mot förkanten av masthålet.


Mastens böjning. I lättvind skall masten trimmas så den har en jämn böj och maxbuken ligger mitt i seglet. Häckstaget bör inte sträckas mer än att det precis stöttar masten.
Skotning av storsegel och fock. Jag rekommenderar att focken under alla vindförhållanden hålls helt ner mot däck. Skotningen av focken skall flyttas så långt in som möjligt. I längdriktningen skotas focken så man får fin balans i akterliket, dvs så att den inte slänger eller blir lös och orolig. Storseglet skotas ca 10 - 15 cm från centrumlinje beroende på de förhållanden som råder under seglingen.


Trimning av seglen. Cunningham i storsegel och fock skall inte röras i riktigt lätt vind. Efter hand som vinden ökar börjar masten böja och små rynkor uppstår längs förliket. Dessa avlägsnas genom en lätt dragning i cunningham. Storseglet skotas så att de tre översta lattorna står parallellt med bommen. Det är viktigt att den översta lattan är så mjuk att seglet också här behåller sin naturliga form. På bommen ställs seglen ca 3 - 4 cm från mätmärket.

Mellanvindssegling, 4 - 8 m/s

Mastens läge och lutning. Samma sättning som vid lättvindssegling.
Mastens böjning. Masten skall ha en jämn böjning och seglets buk skall ligga ungefär vid en tredjedel. Masttoppen, och därmed akterliket, fininställs med häckstaget. Till exempel halas häckstaget mera hem i slätt vatten än vid hög sjö.


Skotning av storsegel och fock. Storseglet skotas upptill 25 cm från centrumlinjen och lite hårdare. Seglet får dock inte skotas hårdare än att de tre översta lattorna är parallella med bommen. Focken skotas eventuellt längre ut i sidan men under inga förhållanden längre än att inslag i storseglet precis försvinner.


Trimning av seglen. Storseglet justeras med cunningham tills rynkorna i förliket försvinner. Bomliket halas så att det står någon centimeter från mätmärket. Det kan vara en fördel, då vinden blåser upp mot 8 m/s att använda en styvare latta i toppen för att få bättre släpp.

Hårdvindssegling, 8 - 12 m/s

Mastens läge och lutning. Samma som vid lätt- och mellanvindssegling.
Mastens böjning. I hårt väder skall masten trimmas så att den har en jämn böjning. Maxbuken i seglet skall ligga vid en tredjedel eller framför. Man kan ta hem ca 30 cm i storskotet. Om inte masten böjer jämnt kan det bero på att den trycker mot fördäcket. Detta motverkas genom att flytta tillbaka mastfoten. Fiolen trimmas så att den översta lattan står parallellt med bommen. Häckstaget halas så akterliket öppnar.


Skotning av storsegel och fock. När vindstyrkan når över 8 m/s skall storseglet skotas med travaren mer mot lä så att den vid de allra högsta vindstyrkorna står ca 20 cm från sittbrunnskanten. Focken skotas så att man erhåller minsta möjliga inslag i storseglet.
Trimning av seglen. Gradvis, med ökande vindstyrka, tas hem i cunningham upp till 20 cm, dock aldrig mer än att de tre översta lattorna är parallella med bommen. Cunningham i focken halas helt hem.


Så kan du ändra trimmet på din båt:

Kryss

Kryss

Kryss

Kryss

Slör

Slör

Höjd

Fart

Lovgirig

Fallgirig

Fart

Extra lovgirig

Hela masten bakåt

+

-

+

Hela masten framåt

-

+

-

Masttoppen bakåt

+

-

+

Masttoppen framåt

-

-

+

Masttoppen faller ut i lä

-

+

Mastens mitt faller ut i lä

+

-

Hela riggen står för löst

-

-

Fockstaget står för löst

-

-

+

Masten pumpar på mitten

-

-