SM-kilpailujen säännöt


Pohjoismaisen kansanveneluokan Suomen mestaruuskilpailun säännöt.
Suomen Purjehdus ja veneily hyväksynyt 14.06.2016.

Regler för Nordiska Folkbåtens Finska Mästerskaps seglingar.
Godkända av Segling och båtsport i Finland 14.06.2016.

1 Aika ja paikka

Pohjoismaisen kansanveneluokan Suomen mestaruuskilpailu (SM) pidetään Suomen vesialueella ja, mikäli mahdollista, eri paikkakunnalla vuosittain.

2 Osallistuminen

2.1 Kilpailu on avoin kaikille suomalaisille ja ulkomaisille luokan vaatimukset täyttäville veneille. Veneiden on täytettävä veneen valmistusajankohdan tai mittaustodistuksen päiväyksen aikaan voimassa olleen luokkasäännön vaatimukset.

2.2 Jokaisen veneen on esitettävä voimassa oleva mittaus- tai mittalukutodistus ennen ensimmäistä purjehdusta sekä vakuutustodistus.

2.3 Perämiehen ja miehistön tulee olla Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV:n) jäsenseuran tai, ulkomaisen veneen osalta, vastaavan ulkomaisen seuran jäseniä. Perämiehen tulee olla Suomen Kansanveneliiton (”luokkaliitto”) tai vastaavien ulkomaisten järjestöjen jäsen. Luokkaliiton jäsenmaksun tulee olla kuluvalta vuodelta maksettu.

Kilpailukutsussa tulee olla maininta osallistumisen edellytyksestä, että veneen vastuuhenkilön on ennen ensimmäistä lähtöä annettava kirjallisen vakuutuksen itsensä ja miehistönsä puolesta, että jäsenyysvaatimus on täytetty.

2.4 Miehistön jäsenen vaihtoon vaaditaan kilpailulautakunnan kirjallinen lupa.

3 Kilpailukutsu

Kilpailun järjestäjän pitää lähettää kilpailukutsu viimeistään neljä viikkoa ennen kilpailun alkua.

4 Veneiden tarkastukset

4.1 Kaikki purjeet, joita aiotaan käyttää, tarkastetaan ennen ensimmäistä purjehdusta. Jokaisessa purjeessa pitää olla SPL:n mittausleima tai vastaava ulkomaalainen mittausmerkintä. Iso- ja fokkapurjeissa lisäksi NFIA-nappi. Tarkastuksessa hyväksytyt purjeet leimataan SM-kilpailun järjestäjän valvontamerkinnällä, josta ilmenee vuosiluku.

4.3 Veneiden vähimmäisvarustus tarkastetaan ennen ensimäistä purjehdusta.

4.4 Veneiden tai varusteiden tarkistaminen pistokokein on mahdollista kilpailun aikana ja kilpailun jälkeen.

4.5 Järjestäjä voi punnita veneitä ennen kilpailua, purjehdusten välissä tai kilpailun jälkeen.

5 Purjeiden käyttöä koskevat määräykset

5.1 Kilpailussa saa käyttää enintään kahta fokkaa, kahta isopurjetta, yhtä spinaakkeria ja, edellisen rikkoutuessa, yhtä varaspinaakkeria.

5.2 Purjetta ei saa vaihtaa toiseen kesken purjehduksen paitsi spinaakkerin rikkouduttua, jolloin varaspinaakkerin saa heti ottaa käyttöön.

5.3 Vene saa käyttää vieraita purjetunnuksia vain kilpailulautakunnan luvalla. Mahdollisuus tällaisen luvan antamiseen täytyy ilmoittaa kilpailukutsussa ja purjehdusohjeissa kilpailusääntöjen liitteen G muutoksena.

6 Purjehdusajat

6.1 Enimmäisaika on 3 tuntia.

6.2 Veneet, jotka eivät tule maaliin 30 minuutin kuluessa ensimmäisen, radan purjehtineen veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF) (muutos kilpailusääntöihin 35 ja A4).

6.3 Tavoiteaika on 1,5 tuntia.

7 Pistelasku ja purjehdusten luku

7.1 Kilpailussa noudatetaan WS-kilpapurjehdussääntöjen liitteen A (A4) ”low-point system” –järjestelmää.

7.2 Kilpailuohjelmassa on vesialueesta riippuen 6-9 purjehdusta, jotka purjehditaan kahden tai kolmen päivän aikana.

7.3 Kolme purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä SM-kilpailu.

a) Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa.
b) Kun 5 purjehdusta tai enemmän on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.

8 Palkinnot

8.1 Kolmelle parhaalle suomalaismiehistölle jaetaan SPV:n mestaruusmitalit, kaikki veneet kilpailevat muista palkinnoista.

Miehistö katsotaan suomalaiseksi, jos kaikki purjehtijat ovat Suomen kansalaisia. Jos ulkomaalainen purjehtija on asunut Suomessa purjehdusvuonna yli 6kk, katsotaan hänet suomalaiseksi.

8.2 Kilpailun järjestäjä voi jakaa muita palkintoja. Suotavaa on, että ainakin kolmelle parhaalle veneelle aina on palkinto.

9 Raportointi

Kilpailun järjestäjän on kahden viikon kuluessa lähetettävä täydellinen tulosluettelo SPV:lle ja luokkaliitolle. Kolmen ensimmäisen veneen koko miehistön etu- ja sukunimet on mainittava.