SM-kilpailujen säännöt

Pohjoismaisen kansanveneluokan Suomen mestaruuskilpailun säännöt
Suomen Purjehtijaliitto hyväksynyt 14.01 .2004

Regler för Nordiska Folkbåtens Finska Mästerskaps seglingar
Godkända av Finlands Seglarförbund 14.01.2004

1 Aika ja paikka
Pohjoismaisen kansanveneluokan Suomen mestaruuskilpailu (SM) pidetään Suomen vesi-alueella ja, mikäli mahdollista, eri paikkakunnalla vuosittain.

2 Osallistuminen
2.1 Kilpailu on avoin kaikille Pohjoismaisille kansanveneille, joilla on voimassa oleva mittausto-distus.
2.2 Perämiehen pitää olla Suomen Purjehtijaliiton (SPL) jäsenseuran ja Suomen Kansan-veneliiton ("luokkaliitto") tai vastaavien ulkomaisten järjestöjen jäsen.
2.3 Miehistön jäsenen vaihtoon vaaditaan tuomariston kirjallinen lupa.

3 Kilpailukutsu
Kilpailun järjestäjän pitää lähettää kilpailukutsu viimeistään neljä viikkoa ennen kilpailun alkua.

4 Veneiden tarkastukset
4.1 Mittaustodistus tarkastetaan ennen ensimmäistä purjehdusta.
4.2 Kaikki purjeet, joita aiotaan käyttää, tarkastetaan ennen ensimmäistä purjehdusta. Jokaises-sa purjeessa pitää olla SPL:n mittausleima. Tarkastuksessa hyväksytyt purjeet leimataan SM-kilpailun valvontaleimalla, josta ilmenee vuosiluku.
4.3 Suositellaan tarkastettavaksi pistokokein, että veneessä on sen kilpaillessa luokkasääntöjen mukainen vähimmäisvarustus.
4.4 Viimeisen purjehduksen jälkeen tarkastetaan kolmen kokonaispistemäärältään parhaan ve-neen takilat. Jos tarkastuksesta seuraa kilpailulautakunnan mittausprotesti, tarkastetaan neljännen veneen takila jne., kunnes on kolme tarkastusmittauksissa hyväksyttyä venettä.

5 Purjeiden käyttöä koskevat määräykset
5.1 Kilpailussa saa käyttää enintään kahta fokkaa, kahta isoapurjetta, yhtä spinaakkeria ja, edel-lisen rikkoutuessa, yhtä varaspinaakkeria.
5.2 Purjetta ei saa vaihtaa toiseen kesken purjehduksen paitsi spinaakkerin rikkouduttua, jolloin varaspinaakkerin saa heti ottaa käyttöön.
5.3 Vene saa käyttää vieraita purjetunnuksia vain tuomariston luvalla. Mahdollisuus tällaisen luvan antamiseen täytyy ilmoittaa kilpailukutsussa ja purjehdusohjeissa kilpailusääntöjen liitteen G muutoksena.

6 Purjehdusajat
6.1 Enimmäisaika on 3 tuntia.
6.2 Veneet, jotka eivät tule maaliin 1 tunnin kuluessa ensimmäisen, radan purjehtineen veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF) (muutos kilpailusääntöihin 35 ja A4).
6.3 Tavoiteaika on 1,5 tuntia.

7 Pistelasku ja purjehdusten luku
7.1 Kilpailussa käytetään kilpailusääntöjen liitteen A mukaista bonuspistejärjestelmää.
7.2 Kilpailuohjelmassa on vesialueesta riippuen 6-9 purjehdusta, jotka purjehditaan kahden tai kolmen päivän aikana.
7.3 Kolme purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä SM-kilpailu.
7.4
a) Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa.
b) Kun 5-7 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjeh-duksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.
c) Kun vähintään 8 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen kaksi huonointa pistemäärää.

8 Palkinnot
8.1 Kolmelle parhaalle miehistölle jaetaan SPL:n mestaruusmitalit.
8.2 Kilpailun järjestäjä jakaa muita palkintoja.

9 Raportointi
Kilpailun järjestäjän on kahden viikon kuluessa lähetettävä täydellinen tulosluettelo SPL:lle ja luokkaliitolle. Kolmen ensimmäisen veneen koko miehistön etu- ja sukunimet on mainittava.