Mästarnas bästa tips

Lähde: Folkbåtsnytts årsbok 1994/95


Folkbåtsnytt bad tre av 1994 års bästa folkbåtsseglare att ge vars tre tips för bättre segling.

Knud Andreassen, Kerteminde

2:a på Guldpokalen i Malmö 1994.


Om du vill vinna eller nå en topplacering är följande tre saker mycket viktiga:

1. Båten skall primärt seglas i fri vind, vilket naturligtvis inte alltid är så lätt, men det är rätt avgörande för farten, och för ditt eget psyke, att det inte ligger någon framför dig och stör din vind.

2. Det är alltid viktigt att ha toppspeed i båten och näst därefter att hålla bra höjd. Genom att hålla toppspeed har du bäst chanser att behålla den fria vinden och möjlighet att själv bestämma när du vill slå. Med toppspeed i båten är det också du som först kommer in i dålig eller vridande vind och därmed kan du också först bestämma dig för att slå.

3. Gå (nästan) aldrig åt lä på slörarna, om du inte tillhör ledarbåtarna, utan håll väl åt lovart för att behålla den fria vinden. Det är viktigt att du tydligt markerar att du går långt ut åt lovart så att båtarna framför dig inte kommer på tanken att börja luffa dig.


Hans Hamel, Karlshamn

Svensk mästare 1994 i Malmö, 3:a på Guldpokalen i Malmö 1994.

1. Förberedelse: Gör en planering för hela säsongen. Se till att hela besättningen ställer upp på planeringen för att få lite lagkänsla. Se över båten, alltför många båtar fungerar förvånansvärt dåligt. Detta gäller ju även vid normal tursegling, seglandet blir mycket roligare när tamparna löper lätt och sitter fast när de skall. Att offra tusenlappar och semester på ett SM, för att där upptäcka alla brister måste vara den tråkigaste formen av semester och den sämsta ursäkten för ett dåligt resultat.

2. Förutseende: Oändligt många förutsättningar och situationer kommer att påverka din segling. Den erfarne seglaren kan intuitivt utnyttja varje förändring likt en schackspelare. För att någonsin lära sig detta tror jag att man måste försöka memorera olika tänkbara situationer och bestämma vad som är bäst att göra i varje situation. Det kan handla om att starta vid läbojen och vilka problem det kan innebära. Eller att runda läbojen efter länsen när man inte har överlapp. Eller om man skall slå i lä eller gå bakom en styrbordsbåt.

Vitsen är att med planering och förutseende kan man gå segrande ur varje sådan situation. Och det är ingen tillfällighet utan god planering.

3. Eftersnack: Snacka igenom seglingen med besättningen när ni är i hamn. Försök rita upp alla kryssarna med ert vägval och tänka efter varför ni vände just där och varför vägvalet blev som det blev. Frågan är då om det gick enligt planerna eller var det tillfälligheterna som styrde er båt. Vilken väg seglade den vinnande båten och varför?
Fråga honom!

Erik Andreassen, Kerteminde

1:a (för femte gången) Guldpokalen i Malmö, 5:a Danska mästerskapen 1994.

1. Överdriv inte twisten i seglen. Seglen ska twista därför att vindhastigheten ökar ju högre upp över vattenytan man kommer, och som all vet kan man skota närmare vinden när vindstyrkan ökar (vi lovar upp i en vindby). Det är emellertid så att twisten kommer av sig själv dels därför att segelduken inte är helt stabil utan töjer sig något, dels därför att masten böjer sig som mest där den är som tunnast.

Försök, primärt på platt vatten och i frisk vind, att motverka detta så att du stänger toppen av seglet och utnyttjar den power som finns. Släpp på häckstaget - jag har själv ersatt utväxlingen på mitt häckstag med en gummistropp (och en kevlarlina som säkerhet) eftersom jag ändå aldrig använder häckstaget - och håll istället seglet på plats genom en stram skotning.

Skota focken nere på däcket eller med barberhaul på rufftaket, och se med skotet till att focken inte twistar för mycket.

Vår nya mastmodell på Folkebådcentralen är för övrigt utvecklad för att främja en djup böjning av masten, så att storseglet planas ut där det är som bredast.

2. Mät vindkantringarna en timme före starten. De flesta dagar pendlar vinden en 10-20 grader. Skriv ned kantringarna på båda halsar så att du i starten och under seglingen alltid vet om du seglar i fördelaktig vind och skall fortsätta, eller bör slå.

3. Mät också strömmen före start. Mät strömmens kompasskurs både i kanterna och i mitten. Strömmen kan ha många riktningar inom kappseglingsområdet (t ex Marstrand) och kanske kan du på en av kanterna få strömmen på lä sida av kölen så att den ger ett lyft och därmed gör den sidan av banan mest attraktiv, förutsatt att allt annat är lika.
Om det bara är svag ytström som följer vinden vet man att strömmen inte spelar någon roll och kan koncentrera sig på vindkantringarna och annat som händer på banan.