HTPS järjestää vuoden 2017 SM-kisat

Keskiviikko 15.3.2017 klo 15.13


KILPAILUKUTSU

Pohjoismaisten kansanveneiden avoin Suomen mestaruuskilpailu 17.-20.8.2017
Helsingin Työväen Pursiseura, Helsinki

1 SÄÄNNÖT

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä sekä Suomen kansanveneliiton SM-sääntöjä.

2 MAINONTA

2.1 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailujärjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia.

3 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN

3.1 Kilpailu on avoin kaikille pohjoismainen kansanvene –luokan veneille.

3.2 Perämiehen ja miehistön tulee olla Suomen Purjehdus ja Veneily ry: n jäsenseuran tai vastaavan ulkomaisen järjestön jäsen. Perämiehen tulee olla myös Suomen Kansanveneliiton tai vastaavan ulkomaisen järjestön jäsen.

3.3 Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä Helsingin Työväen Pursiseura ry:n verkkosivuilta, osoitteessa www.htps.fi olevan kilpailuilmoittautumislomakkeen ja maksamalla vaaditun maksun 11.8.2017 mennessä

3.4 Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 16.8.2017 klo 18:00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisesta peritään 20 euron lisämaksu.

4 MAKSUT

4.1 Ilmoittautumismaksu on 140 euroa, joka maksetaan Helsingin Työväen Pursiseura ry:n tilille IBAN FI48 8000 1100 1192 89

5 AIKATAULU

5.1 Saapumisilmoittautuminen ja tarkastukset: torstai 17.8.2017 klo 14:00 - 20:00

5.2 Kilpailupäivät: perjantai 18.8.2017, lauantai 19.8.2017 ja sunnuntai 20.8.2017

5.4 Purjehdusten lukumäärä: kunakin kilpailupäivänä purjehditaan enintään 3 purjehdusta. Kaikkiaan purjehditaan enintään 9 purjehdusta.

5.5 Ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on 10:55 kunakin päivänä.

5.6 Sunnuntaina 20.8.2017 ei anneta varoitusviestiä klo 15.00 jälkeen.

6 TARKASTUKSET

6.1 Kunkin veneen täytyy esittää voimassa oleva mittaustodistus saapumisilmoittautumisen yhteydessä.
6.2 Kaikkien kilpailussa käytettävien purjeiden mittausleimat tarkistetaan saapumisilmoittautumisen yhteydessä.
6.3 Veneissä tulee olla NFIA:n kansainvälisten luokkasääntöjen (International Class Rules 2017-2020) kohdan 11.10 edellyttämä varustus. Varustus tarkistetaan pistokokein saapumisilmoittautumisen yhteydessä.
6.4 Järjestäjä voi suorittaa muita tarkistuksia saapumisilmoittautumisen yhteydessä, kilpailun aikana ja sen jälkeen.

7 PURJEHDUSOHJEET

Purjehdusohjeet ovat saatavissa torstaina 17.8.2017 klo 14:00 alkaen kilpailusatamasta.

8 PURJEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

8.1 Kilpailussa saa käyttää enintään kahta fokkaa, kahta isoapurjetta, yhtä spinaakkeria ja, edellisen rikkoutuessa, yhtä varaspinaakkeria.
8.2 Purjetta ei saa vaihtaa toiseen kesken purjehduksen paitsi spinaakkerin rikkouduttua, jolloin varaspinaakkerin saa heti ottaa käyttöön.
8.3 Vene saa käyttää vieraita purjetunnuksia vain tuomariston luvalla. Mahdollisuus tällaisen luvan antamiseen täytyy ilmoittaa kilpailukutsussa ja purjehdusohjeissa kilpailusääntöjen liitteen G muutoksena.

9 KILPAILUPAIKKA

9.1 Kilpailusatama sijaitsee Helsingin Työväen Pursiseura ry:n kotisatamassa, Pyysaaressa, Helsingissä.
9.2 Kilpailualueena käytetään rata-aluetta G, Santahaminan ja Isosaaren välissä. Varalla on rata-alue F, Kruunuvuorenselän pohjoisosa.

10 VENEIDEN SÄILYTYS

Veneet on pidettävä vesillä kilpailusatamassa saapumisilmoittautumisen ja palkintojen jaon välisenä aikana.

11 MAIHINNOSTORAJOITUKSET

Veneitä ei saa nostaa maihin kilpailun aikana paitsi kilpailulautakunnan etukäteen antamalla kirjallisella luvalla ja sen ehtojen mukaisesti.

12 SUKELLUSVARUSTEET JA MUOVIALTAAT

Veden alla hengittämiseen tarkoitettuja laitteita taikka muovialtaita tai vastaavia ei saa käyttää veneiden ympärillä ensimmäisen purjehduksen valmiusviestin ja kilpailun päättymisen välisenä aikana.

13 PALKINNOT

13.1 Kolmelle parhaalle miehistölle jaetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n mestaruusmitalit.

13.2 Suomen Kansanveneliitto jakaa ’Paras puuvene’-palkinnon sekä Debytanttipalkinnon. 13.3 Muita palkintoja jaetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n palkintokaavan mukaisesti. Järjestäjä voi jakaa lisäpalkintoja.

14 VASTUUVAPAUTUS

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

15 VAKUUTUS

Jokaisen veneen ja sen miehistön tulee olla vakuutettuja kolmatta osapuolta koskevien vahinkojen varalta. Vakuutustodistus on esitettävä saapumisilmoittautumisen yhteydessä

16 LISÄTIETOJA

Yhteystiedot lisätietoja varten: Helsingin Työväen Pursiseura, kilpailut@htps.fi

Kilpailupäällikkö: Aatos Kiiveri aatos.kiiveri@gmail.com 050-5678383

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini